Veiligheid Checklist Aannemers (VCA)

Om te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in de Arbo-wet, maken steeds meer bedrijven gebruik van VCA. Deze Checklist is handig omdat bedrijven direct kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen.

Veel bedrijven zijn om die reden overgegaan tot certificering volgens VCA. De Checklist behandeld onderwerpen die te maken hebben met

  • Veiligheid,
  • Gezondheid,
  • Welzijn en Milieu.

Deze onderwerpen zijn gebaseerd op wet- en regelgeving die voortvloeien uit de Arbo-wet en de Wet Milieubeheer. Een verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) waaraan een Plan van Aanpak is gekoppeld is een belangrijk vereiste in de VCA, gericht op zowel Arbeid als op Milieu. Er kan immers geen beleid worden gevoerd als er geen inzicht is in de Risico’s.

Een ander belangrijk vereiste is dat het personeel de VCA-opleiding heeft gevolgd.

Wilt u meer weten over onze kennis op dit gebied. Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u van informatie voorzien.