Civiel Techniek

In de Civiel Techniek hebben wij ervaring opgedaan in verschillende disciplines die door de opdrachtgever werd gesteld. Het betreft:

  • Bouwrecht,
  • communicatie met Directie UAV,
  • Risicomanagement,
  • opstellen projectplannen en
  • het opstellen van een Preselectie inschrijvingdossier.
Bij alle bouwprojecten gaat het wel eens mis. Daarom is het belangrijk om vanaf contractbeoordeling tot en met de uitvoering, op een juiste wijze aandacht te besteden aan de contractonderdelen die deel uitmaken van de overeenkomst. Vooral bij complexe projecten is dit een belangrijke activiteit. Het is dus van belang dat de contractonderdelen vóór inschrijving worden getoetst op de Uniforme Administratieve Voorwaarden. Momenteel zijn hiervan een aantal soorten in gebruik de

  • UAV ’89,
  • UAV-TI en
  • de UAV-GC.

Als u denkt dat u hiermee klaar bent, dan heeft u het mis. Want zoals staat beschreven in paragraaf 2 lid 3 “Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht” zijn er nog meer zaken waar u rekening mee dient te houden. Namelijk de wet- en regelgeving die van toepassing zijn. Vaak wordt dit vergeten en leidt het tot een slechte verstandhouding en extra kosten. Dit kan anders door tijdig met een goede voorbereiding te starten en tijdens de gehele duur van het project de uitvoering te toetsen aan de verschillende contractonderdelen.

In paragraaf 3 van de UAV 1989 is de vertegenwoordiging van de opdrachtgever, de directie UAV, geregeld. De directie UAV speelt bij de uitvoering van overeenkomsten een belangrijke rol. De bevoegdheden van de directie worden verspreid vermeld over de gehele UAV 1989. In paragraaf 3 lid 6 wordt dit als volgt beschreven “De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst” De directie is voor de aannemer het eerste aanspreekpunt. De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk, volgens de bepalingen uit de overeenkomst. Een goede en intensieve samenwerking tussen directie en gevolmachtigde is voor een goede en vlotte uitvoering van het werk noodzakelijk. Daarbij is het voor deze beide partijen nodig een zekere afstand tot elkaar te bewaren, om een coöperatieve en zakelijke samenwerking te bereiken.

De directie dient dus niet alleen kennis te hebben over de overeenkomst maar ook de nodige leidinggevende capaciteiten, en dient te beschikken over communicatieve vaardigheden.

Deze methode van aanbesteding wordt vaak gebruikt, als het bekend is dat er een beperkt aantal aannemers in aanmerking kunnen komen voor een inschrijving. Om een gedegen selectie uit te kunnen voeren vraagt de opdrachtgever om aannemers vooraf documenten aan te leveren waarna de selectie plaatsvindt. Het betreft een veelvoud aan documenten die moeten aantonen, dat de te selecteren aannemer beschikt over de nodige capaciteiten en in staat is het project uit te voeren. Hiertoe dient een preselectie projectmap te worden aangemaakt.
Wilt u meer weten over onze kennis op dit gebied. Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u van informatie voorzien.