VCA-opleiding voor uitvoerend personeel

VCA-opleidingen zijn in twee soorten, te weten VCA-opleiding voor uitvoerend personeel en VCA-opleiding voor leidinggevende. Na het behalen van deze opleiding, ontvangen de kandidaten een certificaat, deze is 10 jaar geldig. Na deze periode dient een herhaling te worden gevolgd. De herhaling betreft 1 dag, waarna de examen wordt afgenomen. In onderstaande volgt een toelichting op deze opleidingen.

Basisveiligheid
In deze tweedaagse training leren de deelnemers allerlei veiligheids- en milieuaspecten toe te passen op hun werksituatie (in alle sectoren) en hoe risico’s tot een minimum te beperken.

Inhoud cursus:

 • De Arbowetgeving
 • Gevaarlijke stoffen en etikettering
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap en gereedschapsmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

VCA-opleiding voor leidinggevende

Veiligheid Operationeel leidinggevenden (VOL)
Deze cursus is een vereiste voor de leidinggevende (bijv. voorman, projectleider, uitvoerders) voor bedrijven die in het bezit zijn van het VCA-certificaat. Deze training duurt twee dagen.

Tijdens de opleiding leert u op welke wijze u werkzaamheden veilig (laat) uitvoert en hoe u medewerkers motiveert om veilig en verantwoord te werken.

Inhoud cursus:

 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Ergonomie
 • Een ongeval, en dan..?
 • VCA: het bevorderen van veilig werken
 • Procedures en werkvergunningen
 • Taak- risicoanalyse
 • Bedrijfsnoodplan
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gevarenbronnen
 • Persoonlijkebescherming
Wilt u meer weten over onze kennis op dit gebied. Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u van informatie voorzien.