Risicomanagement

Risicomanagement is een hulpmiddel, om kansen zichtbaar te maken door van tevoren de oorzaken, gevolgen en gesignaleerde knelpunten, tijdens het werkproces systematisch  in kaart te brengen. Door eerst de bedrijfsprocessen onder te verdelen in deelprocessen, en de entiteiten in deze processen in kaart te brengen, kan systematisch een inventarisatie worden gemaakt. Vervolgens dient geanalyseerd te worden wat de hoofdoorzaken zijn van de (mogelijke)risico’s. Hiertoe dient, in teamverband, met de betrokken functionarissen te worden na gegaan wat de basisoorzaken zijn. Met behulp van “Systems Engineering” is het mogelijk om per hoofdoorzaak de onderliggende basisoorzaken in een boomstructuur te schetsen. Dit geeft veel gemak en hierdoor wordt niets vergeten. Ook is deze aanpak een belangrijke hulpmiddel om (mogelijke) risico’s te coderen, om tot een systematisch overzicht te komen. Na deze fase dient te worden nagedacht over maatregelen. Dit kunnen zowel corrigerende als preventieve maatregelen zijn. Aan de hand van het risicogetal kan vervolgens prioriteiten worden vastgesteld. Risicomanagement maakt kansen zichtbaar en wordt onder meer in de branche Grond-, Weg- en Waterbouw, Chemie, Spoorwegen, Bankwezen, Overheden, Zorginstellingen, Ziekenhuizen en in de Bouw toegepast.

CONTACT OPNEMEN

Wilt u meer weten over onze kennis op dit gebied. Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u van informatie voorzien.

    Uw naam *

    Uw e-mail *

    Onderwerp

    Uw bericht

    Ik geef toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld op te slaan en alleen te gebruiken om contact met mij op te kunnen nemen.