Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E heeft als doel, optredende veiligheids-, gezondheids- en welzijnrisico’s, die zich binnen het bedrijf voordoen, te inventariseren en hieraan maatregelen te koppelen. En deze periodiek te evalueren naar aanleiding van wijzigingen binnen de bedrijfsactiviteiten en/of veranderde wetgeving.

Hiernaast dient een Plan van Aanpak te worden opgesteld, waarin de maatregelen (acties), datum realisatie, verantwoordelijke en prioriteitsgetal is vermeld.

De RI&E is ook een hulpmiddel om actief beleid te voeren om (bijna)ongevallen te voorkomen. Een actief beleid draagt er zorg voor dat ziekte verzuim wordt voorkomen.

Wilt u meer weten over onze kennis op dit gebied. Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u van informatie voorzien.