Duurzaam ondernemerschap

Duurzaam ondernemerschap vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn in Johannesburg. Multinationals voldoen vaak hieraan, omdat zij zowel nationaal als internationaal opereren en gebaat zijn bij een goed imago. In Nederland heeft de Rijksoverheid een convenant afgesloten met de lagere overheden dat zij voortaan duurzaam dienen in te kopen. Dus bij uitbesteding dient de geselecteerde ondernemer aan te tonen dat zij voldoen aan de criteria van duurzaam ondernemerschap. Het bestaat uit het invoeren van een integraal Managementsysteem, waarbij Arbeidsomstandigheden, Kwaliteit en Milieu worden ingebed in uw onderneming.

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door gezamenlijk met u en uw personeelsleden deze aspecten op te zetten, in te voeren en eventueel te onderhouden.

Arbeidsomstandigheden bestaan uit de integratie van veiligheid, gezondheid en welzijn. De norm waarin de eisen zijn terug te vinden hierover is de ISO 18001. Bij het opzetten hiervan dient de volgende werkwijzen te worden gehanteerd. Voordat het beleid kan worden vastgesteld, dient de Risico Inventarisatie en Evaluatie met een Plan van Aanpak te worden opgesteld. Hierna kan het beleid worden geformuleerd en doelstellingen worden vastgesteld. Na deze fase worden de procedures en werkinstructies ontworpen en de benodigde registratie formulieren ontwikkeld. Als dit allemaal achter de rug is, dient vervolgens aan alle personeelsleden kenbaar worden gemaakt wat van hun wordt verwacht en omgekeerd.

Ook is het mogelijk om de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) te gebruiken als leidraad en aan de hand hiervan de aspecten van Arbeidsomstandigheden in te voeren. Wat wel van belang is bij deze keuze, is dat de personeelsleden VCA-opleiding moeten volgen en dat ook een Milieu Risico Inventarisatie en Plan van Aanpak worden opgesteld.

In het verleden werd aan de hand van vele controles aangetoond dat aan het gevraagde van de klant werd voldaan. Nu is het zo dat er vanuit procesbenadering aan kwaliteit wordt gewerkt. Dit is logisch want als de bedrijfsprocessen op een juiste wijze worden beheerst wordt er kwaliteit geleverd.

Het is dus een fabel om te denken dat vele controles de kwaliteit bepalen van een product of dienst. Ook klopt het niet dat door het invoeren van Kwaliteitmanagement leidt tot verhoogde administratieve werkzaamheden. Want dan heeft u geen Kwaliteitmanagement ingevoerd, maar een administratieve kantoor opgezet. En dit is juist niet de bedoeling want u heeft dan minder tijd voor uw kerntaken waar uw onderneming het van moet hebben. Door vanuit een objectieve kant naar uw bedrijfsprocessen te kijken, wint u dus tijd en geld. Dit alles om uw klanten datgene te bieden wat u heeft beloofd en kosten te besparen door faalkosten te voorkomen. Hierbij staat klanttevredenheid centraal, want elke verloren klant is een verlies aan bedrijfsinkomsten. De norm waarin de eisen zijn terug te vinden over Kwaliteitmanagement betreft de ISO 9001.

Milieumanagement is niet alleen belangrijk voor uw onderneming, maar ook voor de omgeving waar u gevestigd bent en voor uw afnemers. De norm waarin de eisen zijn terug te vinden over milieumanagement betreft de ISO 14001. Een goed opgezette milieumanagement bevat een relatiematrix tussen activiteiten en de samenhang met haar milieuaspecten en milieueffecten.

Hiernaast is het van belang om wet- en regelgeving, die van toepassing zijn op uw onderneming regelmatig door te lichten. Uiteindelijk komt u terecht in een verbeterloep en dat is precies de bedoeling van een goed werkend milieumanagementsysteem.