Duurzaam gebiedsontwikkeling

Voordat men het begrip duurzaam kan koppelen aan gebiedsontwikkeling, is het belangrijk om vooraf met elkaar af te stemmen wat hiermee wordt bedoeld. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. De interpretatie van het woord “duurzaam” is verschillend. Wat voor de één duurzaam is, hoef voor de ander niet duurzaam te zijn. Het is dus belangrijk om met alle cruciale actoren vooraf een definitie vast te stellen, dit voorkomt dat in het proces ruis ontstaat in de communicatie tussen de betrokken actoren, stuurgroep, projectgroep en werkgroep. Duurzaam Gebiedsontwikkeling kan worden gerealiseerd door de gebruikswaarde, belevingswaarde en de toekomstwaarde van het te ontwikkelen gebied in kaart te brengen. Bij Duurzaam Gebiedsontwikkeling dient er geen conflictsituatie te zijn. Verder dienen de hoogwaardige dynamische functies afgestemd te worden met de laagwaardig dynamische functies. En als laatst dient de kwaliteit van de leefomgeving te worden verbeterd. Elk gebied heeft een unieke waarde, door dit op een juiste wijze in te zetten bij de ontwikkeling van een gebied, en rekening te houden met de wensen van de omgeving, kan gezamenlijk een interactieve planvorming worden verwezenlijk. Dit kan worden bereikt door het probleem te verkennen, meningen te inventariseren, meningen te vormen, ideeën te inventariseren en oplossingen aan te dragen. Hulpmiddelen hierbij zijn ontwikkelen van scenario’s, toepassen van Netwerk Management en/of gebruik te maken het “Duurzaamheids toetsingsmodel”. Dit laatste is een methode om de kwaliteitskenmerken van de aspecten sociaal, ecologisch en economisch te kunnen waarderen met behulp van inventarisatie en analyse van verzamelde opinies van cruciale actoren.

Wilt u meer weten over onze kennis op dit gebied. Neemt u dan contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u van informatie voorzien.